Bong-den-may-triet-long-qlaser_1

thay-the-bong-triet-long

Máy triệt lông sẽ không thể hoạt động được nếu như đã sử dụng hết số shot (số xung) phát ra từ máy triệt lông, tần số xung phát ra còn phụ thuộc vào tứng loại máy

Máy triệt lông sẽ không thể hoạt động được nếu như đã sử dụng hết số shot (số xung) phát ra từ máy triệt lông, tần số xung phát ra còn phụ thuộc vào tứng loại máy

Trả lời