đèn wood soi da

Công nghệ kiểm tra da bằng UV Light

– Soi nám dưới da, da dầu, da khô, da mụn, da lão hóa,..

– Kiểm tra tình trạng da bề mặt và da bên trong

– Dễ sử dụng, có bảng kiểm tra so sánh tình trạng da

Công nghệ kiểm tra da bằng UV Light

– Soi nám dưới da, da dầu, da khô, da mụn, da lão hóa,..

– Kiểm tra tình trạng da bề mặt và da bên trong

– Dễ sử dụng, có bảng kiểm tra so sánh tình trạng da

Trả lời