may-picotech-xoa-sac-to-cao-cap

Xóa tất cả các màu, bao gồm cả màu mực xanh, đỏ và vàng mà máy thông thường không xóa được.
Bước sóng của Laser Q-switched Picotech rất nhanh tạo nên sự thay đổi áp lực để phá vỡ màu mực xăm thành các phân tử cực nhỏ và loại bỏ ra ngoài một cách tự nhiên.

Trả lời