May Q-Switched-Alphatech-xoa-xam

Chỉ định:
– Sắc tố hạ bì: Bớt bẩm sinh như: Ota nevus, Ito nevus, black nevus.
– Sắc tố khác như: Đốm cháy nắng, tàn nhang, nốt ruồi, đồi mồi.
– Hình xăm: Xanh, đen, đỏ, nâu, viền môi, viền mắt.
???? Sắc tố biểu bì, đốm như: Tàn nhang, đốm, điểm cà phê.
???? Lentigines mạch máu: Tổn thương mạch máu, mạch nhện, tĩnh mạch nhện

Trả lời