may-cong-nghe-triet-long-shr-a20

Máy Triệt Lông OPT A20

Máy được thiết kế với 3 thấu kính gồm thấu kính 640, 590 và 480, mỗi thấu kính được chuyên về mỗi điều trị riêng biệt giúp cho công cuộc chăm sóc Da chuyên nghiệp hơn. Máy A20 là đại diện cho đột phá trong công việc loại bỏ lông bằng công nghệ Laser.

OPT là công nghệ được sinh ra nhằm tối ưu năng lượng của chế độ hỗ trợ điều trị SHR. Để khi phát xung với tần số nhanh, công nghệ OPT sẽ giúp cho năng lượng được duy trì ổn định hơn.

Trả lời