hlg-1-da-dang-thau-kinh-xoa-xam-triet-long

Hair Removal (Triệt Lông), Skin Rejuvennation (Trẻ Hóa Da), Pingmrntation (Loại Bỏ Sắc Tố), Vascular Removel (Loại Bỏ Gân Máu – Giản Mao Mạch), Acnec Remavel ( Điêu Trị Mụn băng ánh sáng ipl), và SHR (Triệt lông nhanh đối với lần triệt thứ n+1).

Trả lời