hieu-ung-pha-tan-sac-to-khi-su-dung-cong-nghe-pico-care

Mô phỏng hiệu ứng giãn nở nhiệt phá tan săc tố cực mạnh của Pico Care trong môi trường nước. Mang lại góc nhìn chuẩn xác khi nghiên cứu cũng như ứng dung công nghệ Tối ưu xung picosecond

Trả lời