picosecond-liob

HEXA MLA sử dụng nguyên lý Sự phá vỡ quang học cảm ứng bằng tia laser (LIOB) Sự kích thích
xảy ra ở vùng đích (biểu bì hoặc hạ bì) và kích thích collagen và sợi đàn hồi.

Trả lời