picocare-cong-nghe-tuong-lai

PICOCARE là hệ thống laser picosecond Nd: YAG để điều trị màu xăm và tổn thương sắc tố.

PICOCARE là hệ thống laser picosecond Nd: YAG để điều trị màu xăm và tổn thương sắc tố.

Trả lời