Laser-CO2-fractional-SMAXEL-qlaser

Laser CO2 Fractional SMAXEL trị mụn và nốt ruồi

Da liễu, thẩm mỹ: Trị viêm nang lông, viêm tuyến bã; trị mụn, nốt ruồi…

Da liễu, thẩm mỹ: Trị viêm nang lông, viêm tuyến bã; trị mụn, nốt ruồi…

Trả lời