giao-dien-van-hanh-laser-pico-care

laser PicoCare với 3 bước sóng ph xung cở Picosecondát

Bước sóng 755nm dùng cho các hình xăm mực màu đen, xanh lam và xanh lục.
Bước sóng 532nm dùng cho các màu nóng, khó xoá như: đỏ, vàng và cam.
Có thể điều trị màu xăm đen ở những khách hàng da tối màu ở bước sóng 1064nm.

Bước sóng 755nm dùng cho các hình xăm mực màu đen, xanh lam và xanh lục.
Bước sóng 532nm dùng cho các màu nóng, khó xoá như: đỏ, vàng và cam.
Có thể điều trị màu xăm đen ở những khách hàng da tối màu ở bước sóng 1064nm.

Trả lời