laser-pico-care-huong-van-hanh (1)

Lưu ý trước khi vận hành PicoCare

Luôn kiểm tra và bổ sung nước cất 2 lần (dùng phễu đổ nước) đảm bảo trong máy
đạt thể tích 9 lít trước khi chạy máy. Thay nước làm mát khi chỉ số nhiệt độ báo.

Luôn kiểm tra và bổ sung nước cất 2 lần (dùng phễu đổ nước) đảm bảo trong máy
đạt thể tích 9 lít trước khi chạy máy. Thay nước làm mát khi chỉ số nhiệt độ báo.

Trả lời