may-da-nang-5in1-spa

5in1 Dành cho Spa, thẩm mỹ

Máy 5in1 chức năng hút mụn, phun dưỡng chất, điện di 2 đầu má và khóe mắt, điện tím sat khuản mụn, đốt điện mụn thịt

Máy 5in1 chức năng hút mụn, phun dưỡng chất, điện di 2 đầu má và khóe mắt, điện tím sat khuản mụn, đốt điện mụn thịt. Dành cho Spa, thẩm mỹ.

Trả lời