smart-cool-nguyen-ly-hap-thu-khoa-duong-chat

Nguyên lỹ khóa, đẩy sâu dưỡng chất

tích hợp cả 2 chế độ điện di nóng – lạnh cùng lúc, cùng với thực hiện làm ion hóa tất cả các loại mỹ phẩm, tinh chất, thuốc, kem,… tăng hiệu quả thẩm thấu và tác dụng của dưỡng chất một cách rõ rệt

tích hợp cả 2 chế độ điện di nóng – lạnh cùng lúc, cùng với thực hiện làm ion hóa tất cả các loại mỹ phẩm, tinh chất, thuốc, kem,… tăng hiệu quả thẩm thấu và tác dụng của dưỡng chất một cách rõ rệt

Trả lời