cerma-shine-coolinig-nong-lanh-korea (2)

Smart Cool Korea

Là thiết bị cầm tay, sử dụng công nghệ dòng điện dịch chuyển (điện chuyển ion) để đưa các dưỡng chất có trong mỹ phẩm (mang điện tích) thẩm thấu vào sâu bên trong các tầng da một cách nhanh chóng và phát huy hiệu quả làm đẹp tốt hơn.

Là thiết bị cầm tay, sử dụng công nghệ dòng điện dịch chuyển (điện chuyển ion) để đưa các dưỡng chất có trong mỹ phẩm (mang điện tích) thẩm thấu vào sâu bên trong các tầng da một cách nhanh chóng và phát huy hiệu quả làm đẹp tốt hơn.

Trả lời