Laser-Q-Beam-xoa-xam-nang-luong-cao

Năng lượng tối da Laser Q-Beam

Laser Q-Beam (xuất xứ Hàn Quốc) sở hữu công nghệ Laser Nd: YAG là laser trạng thái rắn sử dụng que tinh thể Nd: YAG (Neodymium-pha tạp Yttri Aluminium Garnet) để tạo ra năng lượng ánh sáng. Photon được tạo ra bởi laser Nd: YAG truyền đi ở bước sóng 1064nm.

Laser Q-Beam (xuất xứ Hàn Quốc) sở hữu công nghệ Laser Nd: YAG là laser trạng thái rắn sử dụng que tinh thể Nd: YAG (Neodymium-pha tạp Yttri Aluminium Garnet) để tạo ra năng lượng ánh sáng. Photon được tạo ra bởi laser Nd: YAG truyền đi ở bước sóng 1064nm.

Trả lời