laser-Q-Beam-tre-hoa-than-hoat-tinh

Đầu 1064nm F0 Chuyên trẻ hóa da bằng than hoạt tính

Đầu 1064nm F0 Chuyên trẻ hóa da bằng than hoạt tính, sat khuẩn mụn, đào thải nhanh các tổ chức da yêu, chùn, xuất hiện nết chân chim sẻ được cải thiện nhờ quá trình tăng sinh thay thế các elastin và collagen yêu bằng tổ chức da mới khỏe hơn, sáng màu và đàn hồi dạng lưới.

Đầu 1064nm F0 Chuyên trẻ hóa da bằng than hoạt tính, sat khuẩn mụn, đào thải nhanh các tổ chức da yêu, chùn, xuất hiện nết chân chim sẻ được cải thiện nhờ quá trình tăng sinh thay thế các elastin và collagen yêu bằng tổ chức da mới khỏe hơn, sáng màu và đàn hồi dạng lưới.

Trả lời