Laser-q-beam-xoa-may-tro-xanh-532nm

Đầu 532nm F50 chuyên điều trị các sắc tố màu sắc đa dạng

Đầu 532nm F50 chuyên điều trị các sắc tố màu sắc đa dạng như nâu, đen, đỏ, trổ xanh ở lớp Thượng Bì. Điều trị bằng bước sóng 532nm cho phép phá vở nhanh các sắc tố nông trên bề mặt phù hợp với điều trị nám mảng, xạm da.

Đầu 532nm F50 chuyên điều trị các sắc tố màu sắc đa dạng như nâu, đen, đỏ, trổ xanh ở lớp Thượng Bì. Điều trị bằng bước sóng 532nm cho phép phá vở nhanh các sắc tố nông trên bề mặt phù hợp với điều trị nám mảng, xạm da.

Trả lời