thay-kinh-premium-laser-korea-toning-full-dich-vu

Laser có tùy chỉnh kích thước điểm cuối lâm sàng chr động

Nổi bật các đầu tuýp kèm theo với các tùy chỉnh chức năng phù hợp từng nhu cầu sử dụng gồm :

– Đầu 1064 nm: Chuyên xoá các màu đơn sắc: Màu đen, xanh, đỏ… và nám sâu.

– Đầu 532 nm: Chuyên xoá các màu đa sắc: nâu xám, xanh đen, cà phê… và điều trị nám tàn nhang trên bề mặt.

– Đầu 755 nm: Trẻ hoá da kết hợp với bắn than carbon hoạt tính.

– Đầu TÙY CHỈNH POST SIZE (kích thức điểm bắn) tùy biến: Bước sóng 1064nm, 532nm với post sixe tùy biến từ 1mm – 6 mm.

Nổi bật các đầu tuýp kèm theo với các tùy chỉnh chức năng phù hợp từng nhu cầu sử dụng gồm :

– Đầu 1064 nm: Chuyên xoá các màu đơn sắc: Màu đen, xanh, đỏ… và nám sâu.

– Đầu 532 nm: Chuyên xoá các màu đa sắc: nâu xám, xanh đen, cà phê… và điều trị nám tàn nhang trên bề mặt.

– Đầu 755 nm: Trẻ hoá da kết hợp với bắn than carbon hoạt tính.

– Đầu TÙY CHỈNH POST SIZE (kích thức điểm bắn) tùy biến: Bước sóng 1064nm, 532nm với post sixe tùy biến từ 1mm – 6 mm.

Trả lời