TRIET-LONG-DPL-BEAUTY -PLUS

DPL Beauty Plus 2 tay triệt lông

Máy triệt lông 2 tay cầm chuyên nghiệp mẫu mới nhất DPL Beauty Plus. Đúng như tên gọi, máy ứng dụng công nghệ DPL 2020 với nhiều cải tiến vượt bậc trong ứng dụng triệt lông DPL ánh sáng quang phổ hẹp chính xác có thấu kính rời cho phép mở rộng khả năng điều trị bệnh lý về da như khi thay thấu kính triệt lông 640nm bằng thấu kính 590nm dùng cho trẻ hóa se khít chân lông hay khi thay bằng thấu kính 530nm được ứng dụng trong điều trị sát khuẩn viêm mụn ở lưng, ngực và mặt.

Máy triệt lông 2 tay cầm chuyên nghiệp mẫu mới nhất DPL Beauty Plus. Đúng như tên gọi, máy ứng dụng công nghệ DPL 2020 với nhiều cải tiến vượt bậc trong ứng dụng triệt lông DPL ánh sáng quang phổ hẹp chính xác có thấu kính rời cho phép mở rộng khả năng điều trị bệnh lý về da như khi thay thấu kính triệt lông 640nm bằng thấu kính 590nm dùng cho trẻ hóa se khít chân lông hay khi thay bằng thấu kính 530nm được ứng dụng trong điều trị sát khuẩn viêm mụn ở lưng, ngực và mặt.

Trả lời