bua-mat-xa-thong-khi-huyet-giam-đau-vai-gay

Máy Massage có ánh sáng sinh học

Chức năng massage rung

– Chức năng tạo nóng

– Chức năng vừa rung vừa tạo nóng

Chức năng massage rung

– Chức năng tạo nóng

– Chức năng vừa rung vừa tạo nóng

Trả lời