Máy HLG Triet Long Xoa Xam

Tay Triệt Lông mạnh mẽ thấu kình rời đa dạng dịch vụ

1 tay Laser có tính năng xóa săc tố, hình xăm, chỉnh sửa chân mày, Laser chuyên dụng xóa lông mày, xóa bớt đỏ- xanh-nâu, xóa tattoo nhiều màu, trẻ hóa da bằng than carbon, điệu trị săc tố da như nam-tàn nhang-xạm nắng.

1 tay Laser có tính năng xóa săc tố, hình xăm, chỉnh sửa chân mày, Laser chuyên dụng xóa lông mày, xóa bớt đỏ- xanh-nâu, xóa tattoo nhiều màu, trẻ hóa da bằng than carbon, điệu trị săc tố da như nam-tàn nhang-xạm nắng.

Trả lời