triet-long-xoa-xam-may-dpl-korea-qlaser-3

triet-long-xoa-xam-may-dpl-korea-qlaser-3

Công nghệ DPL- công nghệ bán Laser Dynamic Toning (D- LIGHT) là một khái niệm hoàn toàn mới về sự kết hợp IPL và năng lượng Laser cao để tạo nên hình dạng và tốc độ xung động mới.

Công nghệ DPL- công nghệ bán Laser Dynamic Toning (D- LIGHT) là một khái niệm hoàn toàn mới về sự kết hợp IPL và năng lượng Laser cao để tạo nên hình dạng và tốc độ xung động mới.

Trả lời