Máy nâng cơ thermagr FLX

Máy nâng cơ thermagr FLX

Máy thermage flx sinh nhiệt trên các đầu cartrige từ 50 – 70oC , nhiệt được dẫn dưới da bằng phương pháp phân nhiệt phân đoạn dưới da, kích thích sản sinh collagen giúp da không bị trùng nhão và trở nên săn chắc tại các vùng được điều trị

Máy thermage flx sinh nhiệt trên các đầu cartrige từ 50 – 70oC , nhiệt được dẫn dưới da bằng phương pháp phân nhiệt phân đoạn dưới da, kích thích sản sinh collagen giúp da không bị trùng nhão và trở nên săn chắc tại các vùng được điều trị

Trả lời