phan-tich-da-smart-mirror-

RGB, UV, PL chuyên sâu các bệnh lý da liễu

Máy Soi Da Smart Mirror New Giao Diện Android là thiết bị công nghệ hình ảnh quang phổ RGB, UV, PL chuyên sâu các bệnh lý khách hàng cùng với trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh và lưu trữ hình ảnh dung lượng lớn. Nó đã đạt được phân tích nhiều vấn đề về da trong vòng 15 giây và Giới thiệu sản phẩm chăm sóc da cần sử dụng cho khách hàng ngay trên màn hình máy

Máy Soi Da Smart Mirror New Giao Diện Android là thiết bị công nghệ hình ảnh quang phổ RGB, UV, PL chuyên sâu các bệnh lý khách hàng cùng với trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh và lưu trữ hình ảnh dung lượng lớn. Nó đã đạt được phân tích nhiều vấn đề về da trong vòng 15 giây và Giới thiệu sản phẩm chăm sóc da cần sử dụng cho khách hàng ngay trên màn hình máy

Trả lời