Đầu tip hifu

Đầu điều trị Hifu

Đạt đến độ sâu tốt nhất giúp xóa nhăn – căng da: Sóng siêu âm hội tụ năng lượng cao của công nghệ HIFU có khả năng xuyên qua bề mặt da xuống độ sâu 3.0 – 4.5mm, độ sâu này là nơi tập trung sản sinh nhiều nhất collagen và elastin. Đạt đến nhiệt độ tốt nhất 60 – 700C. Đây là mức nhiệt khiến collagen được tái tạo và sinh mới tốt nhất. Chỉ có công nghệ HIFU đạt được mức nhiệt ổn định này. Trước đó công nghệ Laser sinh nhiệt quá cao, lên tới 1000C dễ gây bỏng rát, khô da mặt. Công nghệ Thermage lại chỉ đạt nhiệt độ thông thường là 40 – 500C không thể làm trẻ hóa hệ thống cơ và da mặt.

Đạt đến độ sâu tốt nhất giúp xóa nhăn – căng da: Sóng siêu âm hội tụ năng lượng cao của công nghệ HIFU có khả năng xuyên qua bề mặt da xuống độ sâu 3.0 – 4.5mm, độ sâu này là nơi tập trung sản sinh nhiều nhất collagen và elastin. Đạt đến nhiệt độ tốt nhất 60 – 700C. Đây là mức nhiệt khiến collagen được tái tạo và sinh mới tốt nhất. Chỉ có công nghệ HIFU đạt được mức nhiệt ổn định này. Trước đó công nghệ Laser sinh nhiệt quá cao, lên tới 1000C dễ gây bỏng rát, khô da mặt. Công nghệ Thermage lại chỉ đạt nhiệt độ thông thường là 40 – 500C không thể làm trẻ hóa hệ thống cơ và da mặt.

Both comments and trackbacks are currently closed.