tăng trưởng cơ-giảm-mỡ-emsculpt-qlaser

Các Hiệu Ứng Lên Mô Mỡ

Các Hiệu Ứng Lên Mô Mỡ
Sóng năng lượng cường độ cao tạo nên sự co thắt cơ làm cho tế bào hoạt động tối đa, dẫn đến sự phân giải chất béo ngày càng mạnh làm chết tế bào mỡ. Mỡ cung cấp cho quá trình co kéo cơ, phân tử mỡ được phân giải ra khỏi khối từ đó dễ dàng sử dụng cho quá trình vận động và đào thải của cơ thể.

Các Hiệu Ứng Lên Mô Mỡ
Sóng năng lượng cường độ cao tạo nên sự co thắt cơ làm cho tế bào hoạt động tối đa, dẫn đến sự phân giải chất béo ngày càng mạnh làm chết tế bào mỡ. Mỡ cung cấp cho quá trình co kéo cơ, phân tử mỡ được phân giải ra khỏi khối từ đó dễ dàng sử dụng cho quá trình vận động và đào thải của cơ thể.

Both comments and trackbacks are currently closed.