Tại sao bạn nên sử dụng biểu mẫu báo hỏng thiết bị thẩm mỹ này?
– Chúng tôi sẽ nhận được thông báo sự cố ngay lập tức.
– Gửi biểu mẫu là cách bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi đầy đủ nhất, điều này giúp việc xử lý thông tin sự cố nhanh hơn gấp 2 lần các phương thức báo sự cố khác.

Chú ý:
1. Các trường có dấu sao (*) là bắt buộc
2. Nếu “GỬI” thành công. Thông báo này sẽ nằm ở gần nút gửi phía dưới biểu mẫu.