Huong-dan-van-hanh-may-triet-long

Quy trình vận hành máy triệt lông, laser cho người mới bắt đầu

Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng máy triệt lông, laser:
Bước 1 Đổ nước cất 2 lần làm mát cho máy bằng phễu đến khi nước tràn tại van tràn để đảm bảo tàn nhiệt cho máy.
Bước 2. Kết nối đầu vận hành tay cầm, chân Pedan.
Bước 3 Kết nối dây nguồn nuôi thiết bị.

Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng máy triệt lông, laser:
Bước 1 Đổ nước cất 2 lần làm mát cho máy bằng phễu đến khi nước tràn tại van tràn để đảm bảo tàn nhiệt cho máy.
Bước 2. Kết nối đầu vận hành tay cầm, chân Pedan.
Bước 3 Kết nối dây nguồn nuôi thiết bị.

Both comments and trackbacks are currently closed.