cat-day-seo-lom

CẮT ĐÁY SẸO BẰNG KIM 18G Nakor

Đối với các sẹo sâu lâu năm với đặc điểm tổ chức sẹo xơ cứng, có đáy sẹo tạo xu hướng kéo sẹo xuống lõm hơn theo từng năm thì phương pháp điều trị tối ưu nhất được áp dụng là một phương pháp cắt đáy sẹo điều trị sẹo mụn, rỗ rất hiệu quả

. Cắt đáy sẹo phù hợp với những ai muốn điều trị cả sẹo mụn nông và sâu, triệt để, duy trì kết quả điều trị trong thời gian dài và thực nghiệm là điều trị sẹo ở tuổi sẹo càng nhỏ cho kết quả càng cao. Thời điểm vàng điều trị sẹo là <6 tháng từ thời điểm phát sinh viêm, tác động cơ học... gây ra sẹo

Trả lời