kết cấu sẹo-qlaser

Phương pháp điều trị sẹo lõm, sẹo mụn, rỗ

Đối với các sẹo sâu lâu năm với đặc điểm tổ chức sẹo xơ cứng, có đáy sẹo tạo xu hướng kéo sẹo xuống lõm hơn theo từng năm thì phương pháp điều trị tối ưu nhất được áp dụng là một phương pháp cắt đáy sẹo điều trị sẹo mụn, rỗ rất hiệu quả

Đối với các sẹo sâu lâu năm với đặc điểm tổ chức sẹo xơ cứng, có đáy sẹo tạo xu hướng kéo sẹo xuống lõm hơn theo từng năm thì phương pháp điều trị tối ưu nhất được áp dụng là một phương pháp cắt đáy sẹo điều trị sẹo mụn, rỗ rất hiệu quả

Trả lời