Laser-CO2-fractional-dieu-tri-seo-tre-hoa-da

Laser CO2 trong điều trị sẹo, trẻ hóa da.

Fractional CO2 hoạt động bằng cách phát ra sóng ánh sáng trong phạm vi 10.600 nm thành những chấm rất nhỏ dưới da. Hàng nghìn điểm trên mỗi cm vuông với máy quét có độ chính xác cao. Khi ánh sáng tiếp xúc với da, nó sẽ được chuyển hóa thành nhiệt năng (Fractional Photothermolysis) và tại vị trí đó, hiệu ứng bóc bay diễn ra và tạo vùng da xạm đen rụng đi trong vòng 1 tuần và tế bào mới được hình thành để thay thế

Fractional CO2 hoạt động bằng cách phát ra sóng ánh sáng trong phạm vi 10.600 nm thành những chấm rất nhỏ dưới da. Hàng nghìn điểm trên mỗi cm vuông với máy quét có độ chính xác cao. Khi ánh sáng tiếp xúc với da, nó sẽ được chuyển hóa thành nhiệt năng (Fractional Photothermolysis) và tại vị trí đó, hiệu ứng bóc bay diễn ra và tạo vùng da xạm đen rụng đi trong vòng 1 tuần và tế bào mới được hình thành để thay thế

Trả lời