kieu-mau-da-cho-triet-long-hieu-qua

Lựa chọn năng lượng và thông số triệt lông phù hợp

Vì màu da thay đổi khác nhau tùy theo từng vùng của cơ thể, bạn có thể
thấy rằng bạn cần cài đặt mức công suất khác nhau cho các vùng da khác nhau. Mỗi vùng da cần
được kiểm tra để có mức công suất phù hợp

Vì màu da thay đổi khác nhau tùy theo từng vùng của cơ thể, bạn có thể
thấy rằng bạn cần cài đặt mức công suất khác nhau cho các vùng da khác nhau. Mỗi vùng da cần
được kiểm tra để có mức công suất phù hợp

Trả lời