androgens gây mụn

nguyên nhân gây mụn

Mụn do các yếu tố nội tiết tố bên trong cơ thể chứ không phải là do bụi bẩn, môi trường hay mỹ phẩm.

Mụn do các yếu tố nội tiết tố bên trong cơ thể chứ không phải là do bụi bẩn, môi trường hay mỹ phẩm.

Trả lời