SkinCeuticals – Triple Lipid Restore 2-4-2

SkinCeuticals - Triple Lipid Restore 2-4-2

Không chỉ dưỡng ẩm đơn thuần mà còn giúp sửa chữa hàng rào bảo vệ da nhờ thành phần có tac dụng trị thâm từ các Acid béo và Ceramide

Không chỉ dưỡng ẩm đơn thuần mà còn giúp sửa chữa hàng rào bảo vệ da nhờ thành phần có tac dụng trị thâm từ các Acid béo và Ceramide

Trả lời