picosecond-vs-nanosecond_khi-xoa-sac-to

Các cấp độ phá tan sâc tố cảu laser

công nghệ điều trị sắc tố – trị nám picosecond hiện nay – đây là công nghệ mang lại nhiều ưu thế, hạn chế được các dòng công nghệ laser trong điều trị sắc tố – nám

công nghệ điều trị sắc tố – trị nám picosecond hiện nay – đây là công nghệ mang lại nhiều ưu thế, hạn chế được các dòng công nghệ laser trong điều trị sắc tố – nám

Trả lời