Máy Soi Da MEIBOYI  M 906 KOREA Thiết bị sở hữu màn hình 10 inch với chế độ soi da trực quan với 3 trạng thái mô phỏng cấu trúc da dạng quang học bao gồm: Chụp chế độ mô phỏng cấu trúc RGB: Chế độ chụp mô phỏng chính xác và xây dựng lại …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343