Các tiêu chuẩn của nước cất 2 lần: –    Hàm lượng cặn SiO2, mg/l ≤ 0.02 –    Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,00 –   Sunfat (SO4), mg/l ≤ 0,4 –    Clrua (Cl), mg/l ≤ 0,02 –    Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,01 –    Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,0001 –    Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,001 …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343