Đá Tay Triệt Lông Saphia là bộ phần dẫn truyền ánh sáng từ nguồn phát bóng xung tay triệt lông ra trực tiếp da của khách hàng nhằm dịch vụ triệt lông rụng nhờ cơ chế tác động nhiệt. Đá Tay Triệt Lông Saphia này được lọc bởi hệ thấu kính chọn đúng bước sóng …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343