Đầu Băn Laser, Đầu Tia Laser Xóa Xăm là dung cụ lọc bước sóng từ buồng cộng hưởng Nd:YAG phát ra để cho ra các bước sóng nhằm mục đích điều trị khác nhau như: Đầu Bước Sóng 1064nm : Tác động phá vỡ sắc tố đen Đầu Bước Sóng 532nm : Tác động phá …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343