Bộ đếm tay cầm, Tay cầm OPT Tay cầm IPL Tay cầm E Light Bộ Đếm Xung là thiết bị dùng để phát hiện các phát quang ánh sáng của thiết bị tay cầm laser, tay cầm triệt lông. Bộ đếm có ý nghĩa kiểm soát an toàn tổng số xung đã phát để phục …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343