an toàn

Spa, Thẩm Mỹ , toàn Xã Hội Chuyển đổi trạng thái Sống và Làm việc phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến Bạn “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343