soi da

Ứng Dụng Thiết Bị Phân Tích Bệnh Lý Về Da Bằng Ánh Sáng Tím Có Trong Đèn Wood, Máy Phân Tích Da M1, Máy Meiboyi m 906

Soi da M 906 MEIBOYI

  Kiến thưc cơ bản về ứng dụng ánh sáng UV sóng dài. Ứng Dụng Thiết Bị Phân Tích Bệnh Lý Về Da Bằng Ánh Sáng Tím Có Trong Đèn Wood, Máy Phân Tích Da M1, Máy Meiboyi m 906 với đặc điểm ứng dụng chung là bước sóng ánh sáng UV sóng dài còn gọi …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343