triệt lông american

KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO MÁY THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO

KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO MÁY THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO: Laser GENELUX RUIKD Hàn Quốc “full option” với 5 tuỳ chọn: Vi điểm Fractional 8×8, 1064nm-Φ3, 1064nm-Φ4, 1064nm-Φ5 & 532nm-Φ3. Laser Diode AMERICAN triệt lông 808nm. Phi thuyền tắm trắng giảm béo hồng ngoại Radium HT102. Chúc mừng THẨM MỸ VIỆN VINH …

ĐK tư vấn
error: Content is protected !!
0989 342 343