Bảo hành thiết bị thẩm mỹ spa

Bảo hành thiết bị thẩm mỹ spa

Dịch vụ bảo hành thiết bị chính hãng được bảo hành từ 12 – 24 tháng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ ngày bàn giao sản phẩm.

Dịch vụ bảo hành thiết bị chính hãng được bảo hành từ 12 – 24 tháng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ ngày bàn giao sản phẩm.

Trả lời