Trung Tâm Bảo Hành – Sửa Chữa Q-SERVICE hố trợ 100% các dịch vụ Bảo trì, sửa chữa, tối ưu vận hành, hướng dẫn ứng dụng điều trị các công nghệ máy thẩm mỹ, spa. Qlaser đơn vị cung cấp thiết bị công nghệ Thẩm Mỹ – Y Khoa tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị….

Trả lời