khai-bao-thong-tin-cơ-so-kinh-doanh-dịch-vu

Khai Báo Thông Tin cơ sở kinh doanh

Bước 2

Sau khi tạo qr cá nhân đối với các cơ sở kính doanh có khách hàng đến thường xuyên như siêu thị, nhà hàng, spa, thẩm mỹ, … cần trang bị qr cho địa điểm kinh doanh để quản lý khách hàng đi đến hỗ trợ công tác phòng chông dịch

Both comments and trackbacks are currently closed.