gel-sieu-am-euro-trang-gel-lanh-dung-cho-triet-long-sieu-am_1-510×510

gel-sieu-am-euro-trang-gel-lanh-dung-cho-triet-long-sieu-am_1-510x510

Dùng để siêu âm hoặc triệt lông trong các cơ sở y tế và các spa.
Siêu âm chẩn đoán hình ảnh
Chăm sóc thẩm mỹ

Dùng để siêu âm hoặc triệt lông trong các cơ sở y tế và các spa.
Siêu âm chẩn đoán hình ảnh
Chăm sóc thẩm mỹ

Trả lời