may-ly-tam-12 ống

Quy trình làm PRP. Làm đẹp bằng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP): Bạn đã biết quy trình đầy đủ nhất để tách chiết PRP

Máy quay ly tâm tốc độ thấp (tối đa 4000-1000 vòng/phút)

Máy quay ly tâm tốc độ thấp (tối đa 4000-1000 vòng/phút)

Both comments and trackbacks are currently closed.