Scrub tẩy da chết tại Qlaser 1

tẩy da chết thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ quá trình sừng hoá, làm đều màu da và cải thiện kết cấu da trong lâu dài.

tẩy da chết thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ quá trình sừng hoá, làm đều màu da và cải thiện kết cấu da trong lâu dài.

Trả lời